Stativ blandstation Volvo Penta

I samarbete med ingenjörsfirman Parkåsa AB som konstruerat stativet för enkel dosering av innehållet i ett 200 l fat, har Svetslaget vidareutvecklat konceptet för enklast möjliga hantering av personal på Volvo Pentas fabriker som tillverkat elkomponenter till båtmotorer.

Parkåsa AB har genom detta projekt givit Volvo Penta möjligheten till kostnadseffektiv dosering av ett slags lim som kräver att fatet roteras regelbundet för att säkerställa dess egenskaper.

Detta görs nu enkelt av en person och hanteringen av det tunga kärlet kan nu ske säkert i enlighet med det önskade slutresultatet.

Svetslaget tackar ingenjörsfirma Parkåsa AB för förtroendet och gott samarbete.