Svetslaget AB har både maskinpark och stor erfarenhet som ger oss möjligheter att genomföra olika former av kunduppdrag inom legotillverkning. Vi har dessutom tillgång till egen konstruktör och kan erbjuda egna konstruktionslösningar av ex maskinstativ, specialmaskiner, bulkhantering, etc. Våra kunder återfinns bland såväl företag, offentlig sektor och privatpersoner – alla uppdrag är välkomna hos oss på Svetslaget AB.