Våra kunskaper välkomnas av försäkringsbolagen där vi idag har ett nära samarbete med flera av de största aktörerna ex. Länsförsäkringar, Trygg Hansa och IF. Vi erbjuder hela reparationsprocessen av byggnationen när olyckan är framme och kan efter avslutat skadeärende, återlämna fordonet nyckelfärdigt till åkeriet.

Försäkringsreparationer