Proffs på plåt

Välkomna till Svetslaget, företaget som tar med sig över 50 års samlade erfarenheter inom svets och konstruktion, levererade i ett paket att öppna för gamla och nya kunder.

Specialister på svetsning

Vi är specialister på svetsning i alla former och varianter. Svetsning handlar om att förstå materialegenskaper, värmepåverkan och hur dessa tillsammans gör det möjligt att sammanfoga metaller i ett hållbart förband. Denna förståelse är en förutsättning för ett gott slutresultat där endast det bästa är gott nog åt våra kunder.

Återigen, välkomna med Era uppdrag till oss på Svetslaget AB!

Överflyttningar av bulk- och vätsketankar

Vi utför reparation, ommbyggnad och överflyttningar av tankar till nya chassin.

Försäkringsreparationer

Vi erbjuder hela reparationsprocessen av byggnationen när olyckan är framme och kan efter avslutat skadeärende, återlämna fordonet nyckelfärdigt till åkeriet.

Legotillverkning

Svetslaget AB har både maskinpark och stor erfarenhet som ger oss möjligheter att åtaga oss olika former av kunduppdrag inom legotillverkning.

Våra senaste uppdrag